SZKOLENIA

Szkolenia organizujemy w sposób dedykowany dla organizacji, tzn. grupa pracowników danej firmy czy instytucji odbywa szkolenie z trenerem w wybranym miejscu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy dostosować zajęcia do konkretnych potrzeb i sytuacji danej organizacji. Szkolenia mogą trwać od kilku godzin do kilku tygodni. Dużą wagę przywiązujemy do analizy sytuacji i rzetelnego przygotowania procesu przebiegu zajęć. Podczas szkolenia ćwiczymy zachowania zgodnie ze stawianymi wymogami. Stosujemy różne aktywizujące metody, dzięki którym każdy uczestnik zostaje zmobilizowany do brania czynnego udziału. Dużym atutem szkoleń dedykowanych jest możliwość podzielenia się na forum swoimi przemyśleniami, pomysłami dotyczącymi rozwiązań w danej firmie czy wymiany doświadczeń. Po zakończonym szkoleniu możemy przygotować raport podsumowujący prowadzone działania. Ma to szczególne znaczenie jeśli działania były rozciągnięte w czasie. Możemy także sprawdzić jak trenowane podczas zajęć zachowanie udaje się zastosować w praktyce.

COACHING

Coaching jest metodą wsparcia, która często mylona jest z mentoringiem czy doradztwem. Coaching to indywidualna praca z coachem, która pozwala klientowi lepiej wykorzystać własny potencjał. Zadaniem coacha jest inspirowanie, motywowanie klienta do poszukiwania własnych rozwiązań w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie. Metoda ta opiera się na zadawaniu pytań, pobudza do myślenia i prowadzi do świadomego dokonywania zmian i wykorzystania zasobów. Doświadczenie czy specjalistyczna wiedza coacha w danej dziedzinie nie są najważniejsze. Decyduje wiedza i doświadczenie związane z kierowaniem procesami uczenia. Sesje coachingowe można ustalać indywidualnie i dopasowywać do obowiązków zawodowych. Dobrze jest, gdy coach nie jest przewodnikiem danej organizacji dzięki temu jest zdystansowany wobec różnych spraw wewnętrznych.

E-LEARNING

E-learning to zmiana filozofii szkolenia zorientowana na uczestnika i oparta na stałym dostępie do wiedzy. Dzięki zastosowaniu tej metody pracownicy będą mieli praktycznie nieograniczoną możliwość samodoskonalenia. Chcemy wykorzystać to niewątpliwe wsparcie procesu dydaktycznego jednocześnie nie rezygnujemy ze szkoleń w ujęciu tradycyjnym. Dlatego też proponujemy Państwu metodę blended learning, która łączy zalety rozwiązań online i bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Program szkoleniowy oparty na blended learning daje nam możliwość systematycznego modyfikowania i doskonalenia. Programy blended learning zyskują coraz większą popularność. Szczególną zaletą jest możliwość pogodzenia procesu szkolenia z obowiązkami zawodowymi pracowników.